Om oss – Sv

”I alla kulturer och i alla medicinska traditioner före oss har helande åstadkommits genom att energy förflyttas.”

De visa orden yttrades av Albert Szent-Györgi, Nobelpristagare i medicin 1937. – För mer än tjugo år sedan förutsades i den metafysiska gemenskapen att LJUS skulle komma från norr för att hjälpa det kollektiva medvetandet att stiga till en högre vibration eller dimension. Denna intensiva energi har nu varit här i flera år, och Gunilla och Chere är mycket tacksamma för att de kan dela med sig av de energierna till er vid denna kritiska globala skiljeväg, som också är en brygga till andra multidimensionella verkligheter. För att du ska kunna öka din egen kraft och kunna finna balans och kanske hitta ditt syfte här på jorden kan vi hjälpa dig att nå högre andliga dimensioner genom vårt arbete med Frekvensskiftesenergi. Genom vår gemensamma förbindelse aktiveras högsta möjliga potentialen som blir en rivstart på din egen andliga resa, eller som blir en balansering av dina manliga och kvinnliga energier – oavsett var du befinner dig på detta spektrum. För du är trots allt en andlig varelse som har haft modet att välja att uppleva tillvaron som människa – inte omvänt – och vi är här för att förena och ge kraft åt stjärnebarn / ljusarbetare.

 

 

”Det finns en flod som nu strömmar mycket fort. Den är så stor och snabb att en del kommer att bli rädda. De kommer att försöka hålla sig fast vid strandkanten, de kommer att uppleva att de slits sönder och de kommer att lida svårt. Vet att floden har ett mål. De äldste säger att vi måste släppa taget om strandkanten, söka oss till flodens mitt, hålla ögonen öppna och hålla huvudet över vattenytan. Vid denna tid i historien får vi inte ta något personligt, minst av allt oss själva. För i det ögonblick vi gör det kommer vår andliga utveckling och resa att stanna av. Ensamvargens tid är förbi. Gå samman. Bannlys ordet kamp från din attityd och ditt ordförråd. Allt så vi gör nu måste göras på ett helgat sätt och som en högtid. Vi är de som vi har väntat på.”

Budskap från hopi-folkets äldste 2001

 

Om oss:
Vi är två empater, Chere, en amerikanska som bor i Sverige, och Gunilla, som är svensk, med tillsammans över 40 års erfarenhet av arbete med energi – allt från coaching till reiki, massage, Heartwork, Perfect balance och Transcendental meditation, zonterapi, Master Angelic och mer därtill. Nu har vi tillsammans skapat Collaboration of Light. Tillsammans med våra partners stöttar vi Moder Jords medvetna uppstigande.

Vi är en och samma, ett enda kollektiv, och allt som du ser, känner, smakar, luktar hör och kanske upplever genom ditt sjätte sinne, intuitionen, är energi. Om vi söker oss hela vägen ner till den subatomära nivån är allt energi och det enhetliga fältet*, som förbinder oss alla och förmedlar våra tanker och känslor genom universum. Fältet är det förenade medvetandet och sökandet för universums hemliga kraft. Detta är EN-HET, liksom KÄRLEK eller ALLT SOM ÄR, den STORA ANDEN, URSPRUNGET eller ALLTS UPPHOV – bland många andra namn.

* Den enhetliga fältteorien, även känd som the Theory of Everything, TOE, strävar efter att förklara alla kända fenomen i naturen, inklusive den materiella och andliga tillvaron, i termer av en större, bredare och allmännare tillvaro. Michio Katu, teoretisk fysiker vid City College, City University of New York, har sagt att de som försöker hitta det enhetliga fältet letar efter “en ekvation, en tum lång, som gör att vi kan läsa Guds tankar.”

 

Gunilla (V) and Chere (H), på 86:e våningen i Empire State Building i New York hösten 2016.

Denna webbplats tillägnar vi de älskade själar som vi kallar för våra familjer i denna livstid och i evigheten.