Kontakta oss – Sv

Hej!

Vi vill mycket gärna få veta vad du har för synpunkter, eller om du har några frågor.

Du kan skriva till oss på svenska eller på engelska. Skriv till:

mailto:info@globalcollaborationoflight.com

 

Merkaba eller Mer-Ka-Ba

Detta är ett ord som har använts i alla tider. Det är namnet på ett roterande ljus som förflyttar kroppen och anden från en dimension till en annan. Man kan också säga att det är en process av upplyst medvetande där kropp, sinne, hjärta och ande förenas som ljus för att kunna gå utanför den tröga mänskliga världen. Det är ett energifält som förblir vilande tills vissa omständigheter kommer för handen och självet inleder en process av transformering eller upplysning.