Behandlingar – Sv

 

Behandlingar
Behandling på plats. Du sitter i en stol eller ligger på ett massagebord – du väljer själv – och är fullt påklädd. En av de två behandlarna står vi ditt huvud, den andra vid dina fötter. På så sätt åstadkommer vi balans. Efter att ha anropat våra högre jag, eller JAG ÄR-närvaron, börjar vi förmedla frekvenshöjande energi till dig. Vi uppfångar känslor, ser visioner, hör ord och förnimmer annat. Du har redan formulerat din intention och deltar energiskt med slutna ögon. Syftet med behandlingen är enbart att underbygga din egen kraft och förmåga. Vi GÖR inget med dig – allt vi gör är att ta emot information och känslor.
Det kan hända att vi börjar gäspa. Det händer när du frigör fastlåst energi. Vi kan också börja sjunga eller humma, vi kan börja svaja i cirklar eller fram och tillbaka, och vi kan be dig att säga ”jag väljer att släppa taget” (”I choose to let go”), kanske många gånger. Vi är i ett tillstånd av mycket hög vibration, vilket för dig innebär transformering eller förnyelse. Under behandlingen talar vi med dig för att du ska få veta vad som händer. Det är ett inslag i jämvikten mellan oss.
Våra klienter berättar att de blir mer närvarande, känner sig mycket avslappnade, känner att det frigörs saker i deras kroppar och att det händer saker i kroppen. En del upplever å andra sidan ingenting särskilt, men kan senare berätta hur deras liv har förändrats på oväntat men lyckosamt sätt. Varje person, plats, djur och även situation är individuell, och alla upplever behandlingarna på sitt sätt. Det finns inget som är ”rätt” eller ”fel” med upplevelsen. Det är väl spännande?
Behandlingen tar ungefär en timme. Återkoppling ingår alltid. Om du behöver en upplyftning inom en månad efter första behandlingen så kostar det inget extra.
Om du får behandlingen på distans genom Skype är det i grund och botten likadant. Du får även då givetvis veta allt som vi upplever.
En sak till. Det gäller alkohol och droger. Vi arbetar bara med ditt verkliga jag, inte med ett jag som är under påverkan.